torsdag 29. mars 2012

Delene til andre del av julekrybben. 2 gjetere og 2 sauer.
Ting tar tid!
(Mangler 2 hender....)